Declaració de privacitat

Veure pàgina a:

Aquest lloc web està gestionat per Captin.

En el desenvolupament de les seves activitats, Captin tracta dades personals. Considerem que la protecció de les dades personals és molt important. En aquest sentit, Captin compleix el que disposen les lleis i els reglaments aplicables, com el Reglament general de protecció de dades (RGPD) europeu.

Aquest document explica de manera detallada com complim el que disposen aquestes lleis i reglaments.

Què són les dades personals?

Les dades personals bàsiques són aquelles dades que permeten identificar una persona física. Per exemple, el nom, l’adreça o el número de telèfon. Tanmateix, també hi ha altres dades que es poden considerar dades personals, de manera independent o en combinació amb altres dades.

Per què Captin tracta dades personals?

El motiu principal pel qual Captin tracta dades personals és perquè aquest tractament és necessari per prestar serveis als clients o els participants en plans de participació, com també per complir requisits legals. Per exemple, per a les finalitats específiques següents:

 • Avaluar i acceptar clients i possibles clients
 • Informar els clients
 • Acceptar, transmetre i executar ordres
 • Gestionar registres que inclouen els interessos dels clients
 • Custodiar instruments financers i fons dels clients
 • Enviar un butlletí de notícies

A més, Captin recopila i tracta dades personals de sol·licitants d’ocupació i dels empleats. Tractem les dades personals que rebem d’aquests interessats per a les finalitats següents:

 • Establir i mantenir una relació empleat/ocupador
 • Gestionar un sistema d’administració de personal, financer, d’hores treballades, d’absentisme i/o de salaris
 • Permetre l’accés i l’ús de l’oficina i la infraestructura de TI

Per acabar, recopilem i tractem dades anonimitzades dels visitants del lloc web, per tal de visibilitzar els nostres serveis i elaborar estadístiques web.

Quines dades personals tracta Captin i per què?

Captin només tracta dades personals si hi ha una base legal per fer-ho en virtut d’un contracte formalitzat amb la persona en qüestió, o quan cal per complir la legislació. També podem tractar dades personals si vostè ens concedeix el consentiment explícit per a aquest tractament.

Dades personals de clients i participants
Entre d’altres, tractem les dades personals següents dels clients i els participants:

 • Nom, adreça, número de telèfon i adreça electrònica
 • Passaport (còpia) i dades registrades en un passaport o un document d’identitat similar
 • Número de compte bancari i compte de valors
 • Nom d’usuari i dades del sistema de Captin

Dades obtingudes de tercers:

 • Dades sobre empreses, accionistes i els seus representants obtingudes, per exemple, a través del registre mercantil.
 • Dades provinents de fonts públiques, com ara la premsa, internet i les xarxes socials

Dades personals de sol·licitants d’ocupació i empleats
Entre d’altres, tractem les dades següents dels sol·licitants d’ocupació i els empleats de Captin:

 • Nom, adreça, número de telèfon, adreça electrònica i altres dades de contacte
 • Nacionalitat, data i lloc de naixement
 • Gènere
 • Estat civil
 • Currículum, experiència laboral, dades sobre formació, certificats i diplomes (còpia), referències
 • Foto del passaport/DNI
 • Passaport o DNI (còpia)
 • Número d’identificació fiscal
 • Número de compte bancari (només per a empleats)
 • Número de pòlissa o de client de l’asseguradora de pensions (només per a empleats)

Captin no pretén recopilar dades personals sensibles, com ara informació relativa a opinions polítiques, creences religioses, salut o altres aspectes similars. En cas que Captin tingui intenció de recopilar aquesta mena de dades, li ha de sol·licitar el consentiment previ. Ha de tenir en compte que, mitjançant el fet de proporcionar dades personals confidencials no sol·licitades a Captin, consent que aquestes dades es facin servir d’acord amb el que s’ha descrit anteriorment.

Dades personals dels visitants del lloc web
En general, qualsevol persona pot visitar el lloc web sense que calgui que ens faciliti cap dada personal.  Tanmateix, si, per exemple, es vol subscriure a un butlletí de notícies a través del lloc web, hem de recopilar algunes dades personals. Aquestes dades només es fan servir per a la finalitat per a la qual ens les ha proporcionat. No li oferim mai informació o serveis que no ens ha demanat. A més, no conservem aquestes dades personals durant més temps del que calgui per a la finalitat per a la qual ens les ha proporcionat.

Les dades que registrem són les següents:

 • Adreces IP anonimitzades
 • Dades sobre visites a la pàgina o sobre cerques fetes a la pàgina
 • En cas que se subscrigui al butlletí de notícies de Captin a través del lloc web, recopilem l’adreça electrònica on enviar-li el butlletí

Galetes (en pot obtenir més informació a continuació)