MKB Mixfonds VI (2022)

MKB Fonds (www.mkb-fonds.nl) richt zich sinds haar oprichting in 2011 op het lange termijn participeren in volwassen MKB-bedrijven. In de meeste gevallen heeft de investering als doel bedrijfsopvolging te realiseren.

MKB Mixfonds VI gaat per 26 september 2022 van start middels de uitgifte van MKB Obligaties en MKB Aandelen, in een verhouding 60% tot 40%. Hierdoor start het fonds met een solvabiliteit van 40% en de MKB Obligaties met een dekkingspercentage van 167%.

In de mixfondsstructuur bepaalt u zelf of u met obligaties, aandelen of een combinatie van beide deelneemt. Zo kan er balans gecreëerd worden tussen rendement en risico. MKB Obligaties hebben een vaste looptijd, keren een gemaximeerde rente uit en gaan in rangorde voor op MKB Aandelen. MKB Aandelen zijn volledig achtergesteld aan MKB Obligaties, maar delen mee in de winst van het fonds.

MKB Fonds is de eerste Nederlandse participatiemaatschappij die MKB Obligaties en MKB Aandelen uitgeeft aan particuliere beleggers. Hiermee krijgt ook de particuliere belegger kans te investeren in MKB-bedrijven met een bewezen trackrecord en een solide continuïteitsperspectief. Door te beleggen in MKB Fonds vloeit er kapitaal naar het MKB om de overdracht van een bedrijf aan de volgende generatie te financieren.

Afspraak makenAfspraak maken

Downloads

Prospectus MKB Obligaties MKB Mixfonds VI

Download these files in:

Disclaimer

MKB Obligaties

Door de aankoop van obligaties loopt u een debiteurenrisico, als gevolg hiervan kunt u minder terugkrijgen dan uw inleg. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de obligaties in te kopen. De obligaties kunnen in waarde dalen en/of kunnen rentevergoedingen en/of aflossingen niet tijdig, niet of gedeeltelijk plaatsvinden. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het prospectus. U kunt dit hierboven downloaden of opvragen bij MKB Fonds.

MKB Aandelen

De certificaten van MKB Aandelen betreffen risicodragend vermogen. Door de aankoop van een aandeel loopt u een koersrisico, als gevolg hiervan kunt u minder terugkrijgen dan uw inleg. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de aandelen in te kopen. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het prospectus. U kunt dit opvragen bij MKB Fonds.