Centre de Documentació

Veure pàgina a:

Descàrregues generales

Aquesta pàgina conté documents importants, com el codi normatiu de Captin MTF i el reglament de l’entitat dipositària de Captin. Tots els documents es poden descarregar en format PDF. Per a qualsevol consulta, posi’s en contacte amb nosaltres.

Captin MTF - Codi normatiu

El codi normatiu descriu el funcionament del sistema de negociació multilateral aplicable als drets negociables que cotitzen al mercat Captin MTF. Descarregui el document per obtenir-ne més informació.

Descarregar document:

Reglament de l’entitat dipositària de Captin

L’entitat dipositària de Captin garanteix la separació entre Captin i els fons i els títols dels inversors. Llegeixi aquest reglament per obtenir-ne més informació.

Descarregar document:

Comunicat de premsa sobre la corporativització de Captin

Llegeixi el comunicat de premsa sobre la corporativització i la creació de Captin el 2017.

Descarregar document:

Política de remuneració de Captin

Li expliquem com s’ha establert la política de remuneració de Captin.

Descarregar document:

Participació dels empleats en les empreses incloses en la cartera

El capital d’inversió i la participació dels empleats són dos fenòmens en creixement. Per a més informació, consulti un estudi elaborat per Captin en el passat.

Descarregar document:

Informe sobre la participació dels empleats

Per caracteritzar la utilitat de la participació dels empleats, és fonamental estudiar-la en profunditat. Captin ha elaborat un estudi en aquest camp

Descarregar document:

RTS

El considerant 1 de l’RTS 27 diu el següent:

«Amb vistes a proporcionar al públic i a les empreses d’inversió dades pertinents quant a la qualitat d’execució per ajudar-les a determinar la millor manera d’executar ordres de clients, és important fixar el contingut específic, el format i la periodicitat de les dades relatives a la qualitat d’execució dels instruments financers subjectes a l’obligació de negociació als articles 23 i 28 del Reglament (UE) núm. 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell (2) que han de publicar els centres de negociació i els internalitzadors sistemàtics. També és important establir el contingut específic, el format i la periodicitat de les dades relatives a la qualitat d’execució d’altres instruments financers que no estan subjectes a l’obligació de negociació que han de publicar els centres d’execució. En aquest sentit, s’ha de prendre en compte degudament el tipus de centre d’execució i el tipus d’instrument financer de què es tracti.»

Captin B.V. (MTF) explota una plataforma de negociació i, com a tal, està obligada a proporcionar trimestralment les dades pertinents sobre la qualitat de l’execució per ajudar el públic i les empreses de serveis d’inversió a determinar la millor manera d’executar les ordres dels clients. Tanmateix, en aquest context és important i pertinent assenyalar que tots els instruments financers o altres drets negociables que figuren en el sistema de negociació multilateral (MTF) de Captin B.V. no són negociables en cap altra plataforma de negociació. Això significa que no es pot «determinar» on s’executa l’ordre quan es tracta de valors cotitzats en borsa en el sistema de negociació multilateral (MTF) de Captin B.V., ja que aquest sistema de Captin B.V. és l’únic lloc on es poden negociar els valors esmentats.

No obstant això, en el marc del seu compromís de transparència, i de conformitat amb l’RTS 27, Captin B.V. facilita la informació següent.

RTS 27 Captin Q1 2019
RTS 27 Captin Q2 2019
RTS 27 Captin Q3 2019
RTS 27 Captin Q4 2019 (2)
RTS 27 Captin Q1 2020
RTS 27 Captin Q2 2020
RTS 27 Captin Q3 2020
RTS 27 Captin Q4 2020
RTS 27 Q1 2021 (1)
RTS 27 Q2 2021 (1)
RTS 27 Captin Q3 2021
RTS 27 Captin Q4 2021
RTS 27 Captin Q1 2022
RTS 27 Captin Q2 2022
RTS 27 Captin Q3 2022
RTS 27 Captin Q4 2022
RTS 27 Captin Q1 2023
RTS 27 Captin Q2 2023
RTS 27 Captin Q3 2023
RTS 27 Captin Q4 2023
RTS 27 Captin Q1 2024

Les empreses de serveis d’inversió han de publicar anualment els cinc centres principals, per a cada categoria d’instrument financer, en què executen i/o transmeten ordres de clients.

Captin B.V. fa servir tres centres d’execució, tal com s’indica a les taules següents, que són Van Lanschot Kempen N.V., Captin B.V. (MTF) i ABN AMRO Bank N.V., com a corredors per a l’execució d’ordres aplicables als instruments financers que s’indiquen a continuació per corredor.

Segons l’opinió de Captin B.V., la selecció esmentada dels tres centres d’execució ofereix els millors resultats per als clients. Aquesta opinió té en compte els criteris següents:

  • Preu d’execució
  • Qualitat i rapidesa de tramitació
  • Qualitat de la prestació de serveis
  • Costos
RTS 28 2018
RTS 28 2019
RTS 28 2020
RTS 28 2021
RTS 28 2022
RTS 28 2023