Triodos

Veure pàgina a:

Triodos Bank és un banc neerlandès amb sucursals a Bèlgica, Alemanya, el Regne Unit i Espanya, i amb més de 750.000 titulars de comptes arreu del món.

Aquesta entitat porta més de 40 anys treballant per una banca ètica, transparent i sostenible, amb l’objectiu de fer que els diners contribueixin a materialitzar canvis socials, mediambientals i culturals positius. Triodos Bank inverteix en agricultura i aliments ecològics, energies renovables, responsabilitat social corporativa, microcrèdits, art i cultura, comerç just i tallers socials.

Els certificats de dipòsit d’accions (CDA) de Triodos Bank permeten al públic invertir directament en aquest banc. D’aquesta manera, el banc pot fer servir els diners dels inversors en accions de canvi positives. Els titulars de certificats de dipòsit d’accions participen en els beneficis del banc, tot i que també poden tenir pèrdues, exactament igual que els accionistes ordinaris. Per obtenir més informació sobre com invertir en Triodos Bank i sobre els certificats de dipòsit d’accions de Triodos Bank, visita https://www.triodos.com/investor-relations.

Per obtenir més informació sobre Triodos i la plataforma comercial de Captin, feu clic al botó de sota per visitar la pàgina dedicada a Triodos.

Veure la pàgina TriodosVeure la pàgina Triodos

Captin ha de garantir unes condicions de negociació ordenades a la plataforma MTF. Si es produeix una variació significativa del preu, Captin es pot veure obligada a interrompre o restringir temporalment la negociació. Aquestes interrupcions en la negociació estan subjectes a uns paràmetres adequats, que permetin detectar qualsevol moviment significatiu dels preus. Els paràmetres que fa servir Captin són un percentatge determinat per sobre i per sota de l’últim preu de transacció. La combinació d’aquest percentatge per sobre i per sota de l’últim preu de transacció dona com a resultat una banda de preus. Captin publica al lloc web aquest percentatge i qualsevol modificació posterior.

Els certificats de dipòsit d’accions de Triodos Bank es negocien a la plataforma MTF mitjançant una subhasta setmanal. Per evitar qualsevol dubte, les ordres que es presentin a una ronda de negociació i quedin sense executar passen a la ronda següent, llevat que es cancel·lin. Si alguna subhasta dona com a resultat un preu de transacció que queda fora de la banda de preus o exactament en el límit de la banda, aquest preu no es considera vàlid. En aquest cas, es passa a la ronda de negociació següent. Les ordres que ja s’hagin presentat es mantenen al llibre d’ordres i participen en la ronda de negociació següent, llevat que aquestes comandes caduquin o es cancel·lin.

Actualment, per a la ronda de negociació, els paràmetres per deixar d'operar s'estableixen en un 40% per sobre i per-sota de l'últim preu de tancament. D'acord amb l'evolució de la negociació, aquest percentatge es pot ajustar gradualment segons els moviments de preus observats durant les subhastes setmanals.

Triodos Bank Depository Receipts

A continuació pots veure els 10 preus d'oferta més alts i els 10 preus de venda més baixos amb els volums corresponents. Per tant, el llibre d'ordres pot ser major que els 10 preus d'oferta mostrats o els 10 preus de venda mostrats.

Tingui en compte que el llibre d'ordres s'actualitza actualment 24 hores al dia, 7 dies a la setmana (a excepció de la Ronda de Negociació), i no sols entre les 09.00:00 i les 17.30:00 dels dies laborables.

Triodos Bank ha anunciat un dividend a compte d'1,23 euros el 17 d'agost del 2023. La data ex-dividend és el 31 d'agost del 2023. Els certificats de dipòsit de les accions (CDA) adquirides a partir d'ara, no rebran aquest dividend a compte de 1,23 euros

El preu de transacció dels rebuts de dipòsit d'accions de Triodos Bank durant la ronda de negociació del 29-11-2023 s'estableix en 23,00 €. El volum de la transacció és 7336,95620.

Isin: NL0010407946

Tingueu en compte que (i) el nombre de rebuts de dipòsit esmentats al llibre de comandes s'expressa en format holandès (s'utilitza una coma (,) com a separador decimal en lloc d'un punt (.)) Per exemple: 46.0940 significa quaranta-sis noranta-quatre mil·lèsimes i 1.500 significa una i mitja.

Orderbook

Orders Quantity Buy price Sell price Quantity Orders

1

30,00000

€40,00

1

50,00000

€35,00

1

4,00000

€32,00

1

3,00000

€30,00

1

2,00000

€28,70

1

17,00000

€28,00

1

975,00000

€27,00

1

19,00000

€26,00

4

59,00000

€25,00

1

100,00000

€24,50

€0,01

0,05165

4

€0,11

0,01410

1

€1,00

1,22399

2

€3,00

0,56236

1

€5,00

7,41471

2

€10,00

0,39502

3

€13,00

0,46318

1

€14,00

1,38962

1

€15,00

121,62469

12

€16,00

1,51977

1

Amsterdam, latest update information: 03 Dec 2023, 07:28.

Historical transactions

 • Date & Time
 • Price
 • Quantity
 • Transaction ID
 • 29-11-2023 | 15:29:06
 • €23,00
 • 4,63246
 • 268822
 • 29-11-2023 | 15:29:06
 • €23,00
 • 65,66619
 • 268818
 • 29-11-2023 | 15:29:06
 • €23,00
 • 23,43486
 • 268824
 • 29-11-2023 | 15:29:06
 • €23,00
 • 29,26754
 • 268820